W Polsce DBI 2019 obchodziliśmy 5 lutego, w naszej szkole akcja trwała przez cały luty. Hasło tegorocznych obchodów to: „Działajmy razem!”. Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, angażowania się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. W ramach obchodów DBI przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla uczniów na temat cyberprzemocy oraz zasad bezpiecznego korzystania z Sieci, wykonaliśmy gazetki na szkolnym korytarzu o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy konkursy plastyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas IV-VIII, a także przeprowadziliśmy dla uczniów kurs e-learning pt. „W sieci”. Wszystkie działania zostały zgłoszone na portalu www.dbi.pl.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom obchodów DBI 2019 za zaangażowanie się w tworzenie bezpiecznego środowiska online.