2.09.2019 roku był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Jednocześnie szkoła rozpoczęła nową kartę  w swojej historii – powitaliśmy nową dyrekcję: panią dyrektor Elżbietę Pskowską. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Kętrzyn pan Paweł Bobrowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn pani Teresa Juchniewicz. Wójt podziękował ustępującej pani dyrektor Jolancie Czarneckiej za współpracę i jednocześnie życzył nowej pani dyrektor wielu sukcesów w pracy zawodowej. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pani dyrektor. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

      Dnia 11 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas III. Wzięło w nim udział 8 uczniów z czterech szkół podstawowych Gminy Kętrzyn: Kruszewca, Nakomiad, Wilkowa i Biedaszek. Konkurs odbył się po raz trzeci.
Celem konkursu było wyrabianie czujności ortograficznej oraz doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych. Konkurs przygotowała i prowadziła pani Ksenia Góźdź.
W związku z tym, że patronem roku 2019 jest Stanisław Moniuszko, treść dyktanda dotyczyła jego życia i twórczości. Zadanie było trudne, ale uczestnicy doskonale sobie poradzili. Po sprawdzeniu dyktanda, komisja wyłoniła trzech laureatów. Najmniej błędów popełnili: Filip Górecki uczeń klasy III z Biedaszek oraz uczniowie ze szkoły w Kruszewcu – Daniel Szarejko i Gabriel Soliwoda.

      W miesiącu czerwcu uczniowie Samorządu Uczniowskiego, PCK oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach zorganizowali dwa kiermasze. Na pierwszym z nich sprzedawane były galaretki przygotowane przez uczniów, na drugim kiermaszu można było zakupić pyszne ciasta upieczone przez rodziców. Jak zwykle taka akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Smakołyki rozeszły się jak „świeże bułeczki”. Taki fakt cieszy, ponieważ dochód w całości został przekazany Stowarzyszeniu ERA, które prowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz osób poszkodowanych w pożarze w Karolewie. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, że nie są obojętni na krzywdę, która dzieje się drugiemu człowiekowi. Składamy również serdeczne podziękowania rodzicom zaangażowanym w organizację kiermaszu.

      W poniedziałek 03 czerwca maluchy z Oddziałów Przedszkolnych w Biedaszkach wraz z wychowawczyniami odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie. Podczas spotkania panie policjantki zwracały uwagę dzieci na zasady dotyczące bezpiecznych zachowań w domu, na podwórkach, placach zabaw oraz w okolicach zbiorników wodnych. Tłumaczyły także, w jaki sposób zachować się w kontakcie z osobą obcą, psem lub dzikimi zwierzętami. W trakcie spotkania przedszkolaki bliżej poznały pracę policjantów, obowiązki dyżurnego, a także system monitorowania miasta. Następnie funkcjonariuszki pokazały maluchom sprzęt, który wykorzystywany jest do codziennej służby.

      Dnia 29 maja uczniowie klasy I i III Szkoły Podstawowej w Biedaszkach odwiedzili strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się na czym polega praca strażaka. Poznały elementy ubioru i wyposażenia, które można było nawet przymierzyć. Podczas ćwiczeń praktycznych uczniowie rozwijali strażackie węże i uczyli się operowania nimi. Ogromną atrakcją był przejazd wozem strażackim. Dziękujemy panom strażakom, prawdziwym pasjonatom, za bardzo ciekawie przeprowadzone zajęcia. Życzymy satysfakcji z pracy. Z przyjemnością jeszcze raz tu wrócimy.