Ratujemy i Uczymy Ratować …
Już tradycyjnie Szkoła Podstawowa w Kruszewcu przystąpiła do akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, organizowanej przez Fundację WOŚP. 16 X o godz. 1200 rozpoczęliśmy akcję, która trwała do godz. 1230 . Przez 30 minut chętni uczniowie klas 0 – III wraz z nauczycielami prowadzili Pierwszą Pomoc. Do akcji dołączyli także rodzice. Łącznie wzięło udział 76 osób. Każda klasa otrzymała dyplom - podziękowanie od Fundacji WOŚP. Przebieg wydarzenia dokumentowała p. Elwira Żukowska. Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, nauczycielom i przybyłym rodzicom szczególnie p. Magdalenie Witkowskiej – Musik za udział w akcji i pomoc w jej przeprowadzeniu.