HONOROWY OBYWATEL GMINY KĘTRZYN

     Osobie wyróżnionej tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn" wręcza się statuetkę zawierającą herb Gminy Kętrzyn oraz napis: Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn wg wzoru graficznego stanowiącego załącznik do uchwały.

Honorowemu Obywatelowi Gminy Kętrzyn przysługują następujące przywileje:

  • tytuł " Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn"
  • uczestniczenie na prawach honorowego gościa w sesjach Rady oraz  w uroczystościach o charakterze gminnym
  • korzystanie z bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminę

     Referat Organizacyjny Urzędu Gminy prowadzi księgę honorowych obywateli Gminy Kętrzyn, 
do której wpisuje się osoby uhonorowane tym tytułem.

     5 września 2004 roku w czasie uroczystego spotkania w Karolewie grupy francuskiej, mieszkańców gminy przyjmujących gości, Rady Gminy Kętrzyn i zaproszonych gości wójt Sławomir Jarosik oficjalnie wręczył tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kętrzyn Panu Jean-Marie Desgrèss du Loû.

  

 


     Przyznając tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kętrzyn Panu Jean-Marie Desgrèss du Loû, doceniono jego zaangażowanie we współpracę naszych samorządów.

 

 

 

 

 

     Jean-Marie Desgrèss du Loû był inicjatorem współpracy między Związkiem Gmin Mauron w Bretanii ( Francja) a Gminą Kętrzyn. Dzięki jego staraniom współpraca obu gmin ma już kilkuletnią tradycję, a mieszkańcy mają możliwość poznania siebie poprzez wzajemne wizyty. Tym samym następuje sekcesywne likwidowanie barier kulturowych, społecznych oraz istniejących stereotypów.

 

 

Dnia 17 kwietnia 2005 roku w wypadku drogowym w Kamerunie zginął Jean-Marie Desgrèss du Loû.