26 lipca 2018 r. zostały zawarte umowy, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu na realizację zadań pn:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 126030N Wopławki-Karolewo”;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Wopławki, dz. Nr 30/76 oraz 30/100 z włączeniem do Nr 1608N dz. nr 28”;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kaskajmy, na działce Nr ½”;
- „Remont drogi gminnej na działce Nr 62/1 w miejscowości Jurki, Gmina Kętrzyn, droga Nr 126017N”
- „Przebudowa drogi na działce Nr 92 w miejscowości Muławki, Gmina Kętrzyn”.


Zadania będą realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz Firmę Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska z siedzibą w Kętrzynie. Ze strony Gminy dokumenty podpisali Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Krystyna Kalisz- Skarbnik Gminy Kętrzyn.


Całkowity koszt inwestycji drogowej Wopławki Karolewo 667 418,68 zł z czego 60 % stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Natomiast koszt inwestycji drogowych realizowanych ze środków własnych Gminy Kętrzyn wyniesie: Jurki - 334 048,32 zł, Muławki – 381 497,71 zł, Kaskajmy -47 826,71 zł oraz Wopławki – 162 901,51 zł.

Planowane roboty budowlane maja potrwać do końca października 2018r.