W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” ogłoszonego przez Dyrektora Biblioteki Narodowej, Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach otrzymała na rok 2015 dotację w wysokości 2240 zł. Dzięki zakupowi zrealizowanemu ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, księgozbiór naszych bibliotek w Czernikach i w Wopławkach wzbogacił się o nowe woluminy. Kryteria i zasady rozdziału środków zostały przygotowane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek oraz dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych. Zgodnie z wytycznymi programu udział środków własnych, zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora na zakup nowości wydawniczych na 2015 r., nie może być mniejszy niż 960 zł.


       Ze środków dotacji nie można natomiast kupować książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, ani też czasopism, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych.


Głównym celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych oraz zwiększenie zainteresowania książką.