17 kwietnia 2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach podpisała  z samorządem Województwa warmińsko-Mazurskiego  umowę na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową środki te przeznaczono na realizację operacji pt. ”Bajkowy świat skrzatów”. Operacja została już zrealizowana. Festyn czytelniczy odbył się w miejscowości Wopławki w miesiącu czerwcu 2013 roku.