Przetarg     1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/8 o pow. 0,1296 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące zł) netto.
Wysokość wadium: 4.300,00 zł (cztery tysiące trzysta zł).

2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/10 o pow. 0,1522 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) netto.
Wysokość wadium: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł).

3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42.000,00 zł (czterdzieści dwa tysiące zł) netto.
Wysokość wadium: 4.200,00 zł (cztery tysiące dwieście zł).

 

Więcej informacji