Przetarg ogłoszenie      Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 38/19 o pow. 407 m2, położona w obrębie Wopławki, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028062/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy zł) netto.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek Gminy Kętrzyn nr 20 1160 2202 0000 0004 5328 6682. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 18 czerwca 2021 r.

 

Kliknij żeby zobaczyć szczegóły