Przetarg - ogłoszenie     Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 111 o pow. 4707 m2, KW OL1K/00024050/8, (sklasyfikowana jako R IVb – 2015m2, RIVa - 2692m2) położona w obrębie Wilkowo.
Działka przeznaczona do przetargu zlokalizowana jest przy drodze powiatowej P-1968N. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.
Grunt przeznaczony pod uprawy rolno - warzywne.
Okres dzierżawy ww. nieruchomości wynosi do trzech lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ustalam wywoławczą wysokość rocznego czynszu dzierżawnego na kwotę 282,42 zł.
Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku z góry, z tym że za rok bieżący do 31-08-2021 r. obliczony proporcjonalnie do okresu dzierżawy. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiścić podatek od nieruchomości.

 

Zobacz szczegółowe informacje