W dniu 13 czerwca 2018r. w Gminie Kętrzyn przebywała delegacja rosyjska z Miejskiego Okręgu „Oziersk” pod przewodnictwem pani Natalii Strogonow – zastępcy Mera Ozierska. Spotkanie odbyło się w urzędzie gminy. Tematem spotkania było omówienie opracowania wspólnych projektów do Programu Współpracy Trans granicznej Polska-Rosja 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Kętrzyn – Paweł Bobrowski oraz członkowie zespołu roboczego opracowywanych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

 

 

       W dniach 18-20.05.2018 r. delegacja Gminy Kętrzyn w ramach współpracy partnerskiej przebywała w mieście Prienai na Litwie, gdzie w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Litwę uczestniczyła w „Letnim Festiwalu Prienai”.
Gminę Kętrzyn reprezentowali Robert Trusewicz- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Magda Dłuska- Urząd Gminy Kętrzyn. Oprócz naszej delegacji w uroczystościach uczestniczyły delegacje: Starostwa Powiatowego z Tczewa, Urzędu Miasta Lubań oraz zagraniczne delegacje z Łotwy, Estonii, Ukrainy i Włoch.

      W dniach 14 i 15 października br. gościliśmy 27-osobową delegację miasta partnerskiego Prienai z Litwy. W trakcie pobytu w goście wzięli udział w wycieczce objazdowej po gminie, podczas której mieli okazję zwiedzić gminę Kętrzyn i okolice. Wycieczka kierowana była w pierwszej kolejności do Wilczego Szańca, gdzie przewodnik przybliżył historię tego miejsca. Kolejnym punktem programu stanowiło Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce w którym goście mogli podziwiać prezentację organów. Po wysłuchaniu koncertu wycieczka udała się do XIV-wiecznego zamku w Reszlu. Po dniu pełnym wrażeń delegacja udała się na kolację do świetlicy w Nakomiadach, gdzie Pan Wójt Paweł Bobrowski przywitał Rimantasa Šiugždinis – szefa działu Kultury, Sportu i Młodzieży w gminie Prienai. Vaidasa Kupstas - przewodniczącego wspólnotowego stowarzyszenia gminy Prienai, Irenę Urbanavičienė - głównego specjalistę działu Kultury, Sportu i Młodzieży w gminie Prienai oraz mieszkańców miasta partnerskiego.

     20 maja 2017r. delegacja z miasta partnerskiego Oziersk z Rosji na czele z Panią Natalią Makrecką mer Ozierska oraz delegacja z miasta partnerskiego Rietawa z Litwy na czele z Panem Antanesem Auzbikavicius Dyrektorem Administracji Rejonu Rietawa złożyli wizytę w Urzędzie Gminy Kętrzyn. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z programem współpracy Polska -Rosja 2014-2020 - omówiono projekty z obszaru gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej oraz działania związane z rozwojem kultury, a także Program Europa dla obywateli i ERASMUS+ (współpraca szkół).

 

      Dnia 12 października 2016 roku pan Paweł Bobrowski – wójt Gminy Kętrzyn oraz pan Mirosław Oryńczak – inspektor ds. funduszy unijnych przebywali w Oziersku (Obwód Kaliningradzki), gdzie spotkali się z władzami miasta Oziersk: panią Natalia Makrecką- merem miasta, panem Władysławem Nikonorowem – przewodniczącym Rady Miasta oraz panem Pawłem Jelizarowem – radnym Rady Miasta. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy Gminy Kętrzyn z Okręgiem Miejskim „Oziersk” , w tym ustalenie możliwości i tematów opracowania wspólnych projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Ponadto ustalono dalsze działania dotyczące końcowego rozliczenia 2 projektów zrealizowanych wspólnie przez Gminę Kętrzyn i Administrację Miejskiego Okręgu „Oziersk” dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

     6 czerwca 2016 roku gościliśmy grupę ok. 40 Łotyszy w Urzędzie Gminy w Kętrzynie. Łotysze przebywali u nas z wizytą turystyczną, jednak wcześniej w przesłanej korespondencji wyrazili chęć spotkania się z Wójtem Gminy Kętrzyn Pawłem Bobrowskim . Rozmowy dotyczyły m.in. dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami Gminy Kętrzyn i Rejonu Gulbene. Wójt przyjął gości w sali sesyjnej UG w Kętrzynie. Podczas spotkania goście obejrzeli prezentację o naszej gminie, rozmawiali z wójtem na tematy gospodarcze, bardzo interesowali się naszym systemem oświaty i opieki społecznej.