20 maja 2017r. delegacja z miasta partnerskiego Oziersk z Rosji na czele z Panią Natalią Makrecką mer Ozierska oraz delegacja z miasta partnerskiego Rietawa z Litwy na czele z Panem Antanesem Auzbikavicius Dyrektorem Administracji Rejonu Rietawa złożyli wizytę w Urzędzie Gminy Kętrzyn. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z programem współpracy Polska -Rosja 2014-2020 - omówiono projekty z obszaru gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej oraz działania związane z rozwojem kultury, a także Program Europa dla obywateli i ERASMUS+ (współpraca szkół).

 

Trzyosobową delegację z Litwy oraz czteroosobową delegację z Rosji powitał Wójt Gminy Kętrzyn – Paweł Bobrowski, Pan Andrzej Sienkiewicz- Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn oraz Radni Gminy Kętrzyn Pani Beata Bohdanowicz – Pani Teresa Juchniewicz, Pani Renata Olechnowicz. W spotkaniu uczestniczyli również Pani Wioletta Dobrzańska – Sekretarz Gminy Kętrzyn, Pani Krystyna Kalisz – Skarbnik Gminy Kętrzyn, Pan Marek Lemieszek – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy, Pan Mirosław Oryńczak - inspektor ds. funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz Pan Jerzy Pruszyński – Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Karolewie.