Gmina Kętrzyn informuje, że realizuje zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn”, dotowane na podstawie umowy nr 00164/19/08032/OZ-LZ/D z dnia 03-10-2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Koszt zadania wynosi 43 113,80zł.


Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych zadania tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.