Relacja z XLIX Sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 maja 2018 r.