Relacja z LIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 września 2018 r.