Gmina Kętrzyn realizuje projekt „Przyjazne e-Urzędy na Warmii i Mazurach”, który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-administracji w gminach objętych projektem poprzez zwiększenie ilości spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań wśród mieszkańców gminy.

 

 Zobacz pdfBROSZURĘ      zobacz pdfULOTKĘ

 

      Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Kętrzyn otwarty został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych zlokalizowany w Referacie Ogranizacyjnym (I piętro, pokój 13). Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych czynny jest w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

 W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP oraz potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość załatwiania części  spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Do założenia profilu potrzebny jest tylko dowód osobisty.

 

Załóż konto na www.epuap.gov.pl,  złóż i wyślij wniosek o profil zaufany, udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie, uzyskaj profil zaufany.

 

Gdzie wykorzystasz profil zaufany? 

 

 

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?

 

 • nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
 • nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego,
 • jest bezpłatny,
 • pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
 • umożliwia składanie oświadczeń woli.

 

Co to jest ePUAP?

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną. To alternatywa dla papierowej administracji. System ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca (dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) – sprawy urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami Polski. 

  

Co będziesz mógł załatwić przez ePUAP?

 • - Nadanie numeru adresowego nieruchomości
 • - Złożysz informację w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
 • - Deklarację na podatek: leśny, rolny od nieruchomości
 • - Deklarację na podatek od środków transportowych
 • - Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
 • - Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
 • - Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I wiele innych spraw. Sprawdź sam!

 

WÓJT GMINY KĘTRZYN

ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG E-ADMINISTRACJI

 

 

 Więcej informacji na stronie: www.epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

 

 

PROFIL ZAUFANY - Najczęściej zadawane pytania 

 

  

 

 

Partnerami projektu są: Miasto Ełk, Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Morąg, Gmina Miłakowo, Gmina Łukta, Gmina Olsztynek.

 

 

 

Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europo Funduszu Społecznego.