HONOROWY OBYWATEL GMINY KĘTRZYN

     Osobie wyróżnionej tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn" wręcza się statuetkę zawierającą herb Gminy Kętrzyn oraz napis: Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn wg wzoru graficznego stanowiącego załącznik do uchwały.

Honorowemu Obywatelowi Gminy Kętrzyn przysługują następujące przywileje:

  • tytuł " Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn"
  • uczestniczenie na prawach honorowego gościa w sesjach Rady oraz  w uroczystościach o charakterze gminnym
  • korzystanie z bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminę

     Referat Organizacyjny Urzędu Gminy prowadzi księgę honorowych obywateli Gminy Kętrzyn, 
do której wpisuje się osoby uhonorowane tym tytułem.

Honorowi Obywatele Gminy Kętrzyn:

karwowski     W dniu 7 lipca 2004 roku w Nakomiadach odbyła się uroczystość wręczenia panu Franciszkowi Karwowskiemu dyplomu z tytułem Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn i statuetki.

 

     Tytuł ten uchwalony został na sesji Rady Gminy Kętrzyn w dniu 30 czerwca 2004 r. i jako pierwszy uhonorowany został nim pan Franciszek Karwowski, najstarszy polski oficer i najstarszy mieszkaniec Gminy Kętrzyn.
Dyplom Honorowego Obywatela Gminy Kętrzyn wraz z okolicznościową statuetką panu Franciszkowi Karwowskiemu wręczył wójt Sławomir Jarosik. Z okazji nadania tytułu gratulacje w imieniu władz powiatu złożył starosta Ryszard Kaczmarczyk, przedstawiciele środowisk kombatanckich: Rondla Reginia-Światowy Związek Armii Krajowej i Kazimierz Baczewski- Związek Sybiraków oraz przedstawiciel Straży Granicznej.

     5 września 2004 roku w czasie uroczystego spotkania w Karolewie grupy francuskiej, mieszkańców gminy przyjmujących gości, Rady Gminy Kętrzyn i zaproszonych gości wójt Sławomir Jarosik oficjalnie wręczył tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kętrzyn Panu Jean-Marie Desgrèss du Loû.

  

 


     Przyznając tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kętrzyn Panu Jean-Marie Desgrèss du Loû, doceniono jego zaangażowanie we współpracę naszych samorządów.