Wotum i absolutorium dla Wójta Gminy Kętrzyn      W dniu 16 czerwca 2021 roku podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn, Radni udzielili Pawłowi Bobrowskiemu Wójtowi Gminy Kętrzyn wotum zaufania za rok 2020 oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2020 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 oraz raportem o stanie Gminy Kętrzyn za rok 2020.

żonkil 2021     19 kwietnia 2021r Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie po raz pierwszy przystąpili do ogólnopolskiej społeczno-edukacyjnej " Akcji Żonkile" 2021 upamiętniając 78 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Akcja ta została zainicjowana w 2013r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Od początku towarzyszy jej hasło” Łączy Nas Pamięć”.

Kilkuset polskich Żydów walczyło w obronie godności i człowieczeństwa. Ku pamięci ich bohaterstwa organizowana jest akcja "Żonkile".

       Ciężka praca i wzajemne zrozumienie. Te rady na długoletnie pożycie usłyszeć można było od małżeństw, które 18 października 2019r. w Domu Weselnym "Zacisze"w Filipówce obchodziły 55odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której sześć par z Gminy Kętrzyn świętowało 55-tą i 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Byli ze sobą w chwilach radości, smutku i chorobie. Są przykładem do naśladowania dla swoich najbliższych, ale i dla kolejnych pokoleń młodszych stażem. Są wzorem, z którego warto czerpać by budować właściwe więzi rodzinne i społeczne.

       Podobnie jak w całej Polsce tak i w gminie Kętrzyn świętowaliśmy Strażacki Dzień Dziecka, który odbył się po raz drugi na stadionie w Karolewie 1 czerwca i na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Organizatorami imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie, Wójt Gminy Kętrzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie. Licznie zebranych gości, rodziców wraz z dziećmi ciepłymi słowami przywitał gospodarz – Wójt Gminy Paweł Bobrowski oraz druhny Edyta i Patrycja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.
Wspólna zabawa rozpoczęła się od przedstawienia kukiełkowego pt. „Rybak i złota rybka” przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Pręgowo. Na widowni zasiedli najmłodsi, młodzież i ich rodzice oraz przedstawiciele władz gminy Kętrzyn m.in.: Paweł Bobrowski Wójt Gminy, Teresa Juchniewicz Przewodnicząca Rady Gminy, radni Rady Gminy, sołtysi oraz Szymon Sapieha Komendant PPSP w Kętrzynie.

      Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kętrzyn, która odbyła się 10 kwietnia miało miejsce kilka uroczystych akcentów.
Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, złożył podziękowania za włożony wysiłek na rzecz lokalnej społeczności, obecnym na sesji sołtysom, którzy zakończyli pełnienie funkcji Panom: Tadeuszowi Deptule- Sołtysowi Sołectwa Sławkowo, Zbigniewowi Rucinowi- Sołtysowi Sołectwa Stara Różanka, Andrzejowi Wysockiemu- Sołtysowi Sołectwa Nowa Różanka oraz Józefowi Urbanowiczowi – Sołtysowi Sołectwa Kruszewiec. Przedstawiamy sołtysów wybranych na kadencję 2018-2023:

       29 marca w EXPO Mazury w Ostródzie około 1,5 tys sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach.
W Ostródzie blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Jan Klimkowski sołtys sołectwa Mażany, którego działania zostały docenione na szczeblu województwa.
Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego „Sołtys -wieś-samorząd-przyszłość”, w którym wziął udział Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzeźin, dr inż. Marta Akincza, prof. Dr hab. Andrzej Babuchowski oraz Ireneusz Niewwiarowski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

      W dniu 12 października 2018 r. w Domu Weselnym "Zacisze" w Filipówce odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której dziewięć par z Gminy Kętrzyn świętowało 60-tą, 55-tą i 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Byli ze sobą w chwilach radości, smutku i chorobie. Są przykładem do naśladowania dla swoich najbliższych, ale i dla kolejnych pokoleń młodszych stażem. Są wzorem, z którego warto czerpać by budować właściwe więzi rodzinne i społeczne.

      W dniach 14-16 sierpnia 2018r. przez teren gminy przejedzie kolumna zaprzęgów konnych w ramach projektu ‘Tytani on Tour 2018”.
Projekt pod nazwą „Tytani w trasie” to podróż śladami Flamandów i starej Ligi Hanzeatyckiej do Rosji. Trasa ma długość około 2100 km, przebiega wzdłuż historycznego szlaku handlowego HELLWEG i potrwa około 12 tygodni. Wozy zaprzężone przez potężne konie pociągowe rasy Ren-Niemieckiej z brandenburskiego Brueck, przez Polskę, Kaliningrad, Litwę, Estonię i Litwę i planują dojechać do rosyjskiego Wielkiego Nowgorodu, gdzie, na zakończenie podróży w kościele zostanie zawieszony Dzwon Pokoju (wieziony jednym z wozów).

       9 marca już po raz drugi w Expo Mazury w Ostródzie zorganizowane zostały uroczystości z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa. Wzięło w nich udział ponad tysiąc sołtysów i sołtysek z regionu Warmii i Mazur.

Z tej okazji stu przedstawicieli lokalnych społeczności na 100 rocznicę odzyskania niepodległości, odebrało z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina wyróżnienia i podziękowania za codzienną pracę, zaangażowanych w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących działania mające wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich. Wśród wyróżnionych znalazła się Pani Bożena Ciborska sołtys Biedaszek, której działania zostały docenione na szczeblu województwa.

      W dniu 5 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność strażaków za 2017 r. W odprawie uczestniczyli: Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Starosta Kętrzyński – Jarosław Pieniak, Przewodniczący Rady Powiatu – Łukasz Wiśniewski, Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski, Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski, Wójt Gminy Barciany – Ryszard Kozyra, Wójt Gminy Kętrzyn – Paweł Bobrowski, Zastępca Wójta Gminy Srokowo – Marek Olszewski, a także strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie, przedstawiciele kętrzyńskich mediów.
Komendant Powiatowy – st. bryg. Zbigniew Borys w obszernej prezentacji przekazał informację z działalności kętrzyńskiej komendy oraz przedstawił stan ochrony ppoż. za 2017 rok. Miniony rok był wyjątkowy dla kętrzyńskich strażaków – po raz pierwszy od kilku lat odnotowaliśmy spadek interwencji.

     W dniach 16-17 lutego 2017r. Wójt Gminy Kętrzyn - Paweł Bobrowski, Sekretarz Gminy Kętrzyn - Wioletta Dobrzańska oraz Marta Szmyd – Dyrektor GOK w Kętrzynie uczestniczyli w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę w Rietawie.
Uroczystości rozpoczęły się od oficjalnego przyjęcia delegacji z Polski, Łotwy i Niemiec. Podczas spotkania delegacje rozmawiały o minionym roku współpracy, a także o przyszłych perspektywach.
Obchody stulecia zwieńczyły występy zespołów w Centrum Kultury w Rietawie. Podczas obchodów zostały odśpiewane hymny narodowe wszystkich partnerów miasta Rietawy, min. Polski, Niemiec oraz Łotwy. Po koncercie, delegacje zagraniczne udały się do szkoły artystycznej, gdzie mogły podziwiać pracę uczniów.

      W dniu 20 października 2017 r. w Domu Weselnym "Zacisze" w Filipówce odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której dziewięć par z Gminy Kętrzyn świętowało 50-tą, 55-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. Przy wręczaniu medali towarzyszyli: Pan Andrzej Sienkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn, Pani Alina Romejko i Marta Szmyd. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy i upominki oraz kwiaty. Dla szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano 100 lat. Dodatkowo klimat tej uroczystości umiliła swym występem Aleksandra Pietrzak uczennica 5 klasy I stopnia Szkoły Muzycznej w Kętrzynie.

        W dniu 14 września 2017 r. podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Kętrzyn sześcioro uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn otrzymało stypendia za uzyskanie w roku szkolnym najwyższej średniej ocen w szkole. Fundatorem stypendiów jest Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, który z wynagrodzenia co miesiąc przeznacza określoną kwotę pieniężną na ten cel.
Wójt Gminy Kętrzyn wszystkich serdecznie przywitał i powiedział, że spotyka się dzisiaj nie tylko z tymi najlepszymi uczniami, ale także z młodymi ludźmi, którzy mają jakieś pasje,  mają coś do powiedzenia w swojej społeczności. Pogratulował mówiąc, że jest bardzo dumny z ich osiągnięć i wierzy w to, że są ogromną przyszłością naszej gminy.

     Zgodnie z kilkuletnią tradycją na początku czerwca w Zespole Szkół w Wilkowie odbył się festyn rodzinny przebiegający pod hasłem "Każde pokolenie ma swój czas". Zgodnie z hasłem każdy z uczestników festynu znalazł atrakcję dla siebie. A atrakcji była obfitość. Na najmłodszych czekał dmuchany zamek-zjeżdżalnia, trampolina, kolorowa wata cukrowa i malowanie twarzy w fantastyczne wzory oraz pani Marta Szmyd przedstawicielka Wójta Gminy Kętrzyn, która życzyła dobrej zabawy i częstowała słodyczami.
Dla młodych miłośników motoryzacji ogromną atrakcją okazały się pokazy motocyklowe (niektórych zapaleńców nie można było odciągnąć).

     W celu prezentacji dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej Wójt Gminy Szczytno zaprosił przedstawicieli Urzędu Gminy Kętrzyn oraz wszystkich radnych i sołtysów. Spotkanie odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy. W wizycie uczestniczyli Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Sekretarz Gminy Wioletta Dobrzańska, Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn Andrzej Sienkiewicz, radni: Renata Olechnowicz, Teresa Juchniewicz, Mirosław Tomasik, Tadeusz Deptuła oraz sołtysi. Gości powitał Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski, Zastępca Wójta Ewa Zawrotna, Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Zbigniew Woźniak oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Aleksander Godlewski.

     W dniu 10 kwietnia 2017 r. na lotnisku w Wilamowie po raz siódmy uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotu TU154 pod Smoleńskiem, która miała miejsce w 2010 roku. Organizatorami uroczystości byli Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka, Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski oraz Prezes Aeroklubu Krainy Jezior Stanisław Tołwiński. W uroczystości wzięli udział: senator Małgorzata Kopiczko, posłanka Iwona Arent i poseł Andrzej Maciejewski, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, ugrupowań politycznych i liczne poczty sztandarowe.

     11 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kętrzynie odbył się Koncert Charytatywny zorganizowany przez Gminę Kętrzyn. Program artystyczny zawierał m.in.: :
 - występy dzieci które przygotowali Pan Piotr Frąckiewicz z KCK oraz Pani Dorota Gwarda
 - pokaz zumby
 - występ zespołu Kosaczewina
 -występ zespołu Axel.

 

     Reforma oświaty oraz proces jej wdrażania to główny temat spotkania, które odbyło się w dniu 7 marca 2017r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn z udziałem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.
Rozpoczynając spotkanie, Wojewoda Artur Chojecki podkreślił, że bardzo istotny jest bezpośredni kontakt z samorządami , rozmowa i dyskusja nad wieloma kwestiami, które wiążą się z reformą oświaty. Poinformował, że obecnie większość samorządów podjęła uchwały intencyjne dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

     11 marca przypada świeto sołtysów, dlatego samorząd województwa, by ocenić ich pracę zorganizował spotkanie, które odbyło się 3 marca w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. W obchodach Dnia Sołtysa uczestniczyło ponad 1000 sołtysów z całego województwa w tym przedstawiciele naszych sołectw oraz Wójt Paweł Bobrowski.
Były to pierwsze takie obchody w skali naszego województwa.

"Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Sołtys dba o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali. Na każdym szczeblu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią dziękujemy".

     25 stycznia 2017 roku podczas sesji Rady Gminy Kętrzyn Wójt i Radni Gminy Kętrzyn złożyli gratulacje za ostatnie osiągnięcia sportowe Sebastianowi Niemiec , zawodnikowi Gminnego Ludowego Klubu Sportowego oraz jego trenerowi panu Łukaszowi Szmyd.

Sebastian Niemiec zajął I miejsce w kat 85kg kadet podczas Międzynarodowego Pucharu Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu wolnym, które odbyły się w listopadzie 2016 roku w Kraśniku.