Zwierzę nie jest rzeczą, a istotą żyjącą i zdolną do odczuwania bólu oraz cierpienia, człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz opiekę. Do zasadniczych praw zwierząt zalicza się najczęściej prawo do życia i prawo do wolności od cierpienia. Każde zwierzę wymaga traktowania w sposób humanitarny, czyli uwzględniający jego potrzeby i zapewniający mu opiekę i ochronę. Zabronione jest niehumanitarne zabijanie oraz znęcanie się nad zwierzętami, które należy rozumieć jako zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Ból i cierpienie zadaje się zwierzęciu również poprzez porzucanie go przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.

     Człowiek pod opieką którego pozostaje zwierzę domowe ma obowiązek odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzęciem, poprzez zapewnienie pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała oraz zobowiazany jest zapewnić mu karmę i stały dostęp do wody (art.9 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ).

 

      Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m (art.9 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ).

 


 

Osoby zainteresowane, odpowiedzialne i zdolne zapewnić należyte warunki bytowe mogą podjąć się adopcji zwierzęcia ze Schroniska w Pudwągach (tel 89 751-38-05 ). Zwierzęta są zaszczepione, odrobaczone i czekają na nowego troskliwego właściciela.

 
 

Za problem bezdomności zwierząt odpowiedzialność ponosi człowiek i to on powinien zmienić swoje postawy i postępowanie, aby poprawić los zwierząt.