Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” w ramach umowy dotacji nr 00164/19/08032/OZ-LZ/D z dnia 03-10-2019 r.

Gmina Ketrzyn informuję, iż zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn.
Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” zostało dofinansowane na podstawie umowy nr 00164/19/08032/OZ-LZ/D z dnia 03-10-2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Całkowity koszt zadania wyniósł 46 045,97 zł brutto, zaś otrzymane dofinansowanie to 36 646,73 zł.

 

        Gmina Kętrzyn informuje, że realizuje zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn”, dotowane na podstawie umowy nr 00164/19/08032/OZ-LZ/D z dnia 03-10-2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Koszt zadania wynosi 43 113,80zł.


Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych zadania tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

 

 

 

     Gmina Kętrzyn informuje, że realizuje zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn”, dotowane na podstawie umowy dotacji nr 00199/17/08032/OZ-LZ/D z dnia 17.07.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów ze środków kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym ze środków udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.