Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” w ramach umowy dotacji nr 00164/19/08032/OZ-LZ/D z dnia 03-10-2019 r.

Gmina Ketrzyn informuję, iż zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn.
Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” zostało dofinansowane na podstawie umowy nr 00164/19/08032/OZ-LZ/D z dnia 03-10-2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Całkowity koszt zadania wyniósł 46 045,97 zł brutto, zaś otrzymane dofinansowanie to 36 646,73 zł.

 


W ramach programu usunięto 86,520 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest z 23 nieruchomości na terenie Gminy Kętrzyn.
Usługę demontażu, transportu oraz utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest wykonała firma REVOL Sp. z o.o. sp.k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź.

www.wfosigw.olsztyn.pl