Kościół w Nakomiadach nie występował w spisie parafii lub kościołów filialnych parafii diecezji warmińskiej przed 1525 rokiem. Jednak w zapisie lokacyjnym wsi były 4 łany na utrzymanie kościoła. Pierwsza wzmianka o kościele w Nakomiadach pochodzi z 1554 roku i to pw. św. Antoniego. Takiego patrona kościoła nie wybrali protestanci. Kościół w Nakomiadach najprawdopodobniej obsługiwał krzyżacki kapelan zamku w Rynie. Kapelan ten obsługiwał też kaplicę św. Wawrzyńca w Rynie. Z obsługą duszpasterską w Nakomiadach, podobnie jak w Wilkowie, chodziło o to, aby dziesięcina trafiała do kapelana, a nie do diecezjalnego proboszcza. Samodzielna parafia protestancka powstała w Nakomiadach w 1556 r. W 1880 na terenie parafii było 1882 mieszkańców (w tym 1552 luteran). W roku tym urodziło się 59 dzieci, zmarły 54 osoby i zawarto 8 małżeństw.

     Kościół św. Stanisława Kostki w Karolewie pierwotnie należał do ewangelików. Świątynię wybudowano w stylu neogotyckim w 1899 r. Obiekt powstał w oparciu o projekt architektoniczny opracowany przez Bergmanna z Rastenburga (Kętrzyna). W okresie II wojny światowej kościół przejęli naziści z przeznaczeniem na magazyn. Po ich ucieczce znaleziono 33 skrzynie, w których znajdowały się cenne obiekty archeologiczne zabrane z Królewca. Pod koniec II wojny światowej w Karolewie stacjonowały wojska radzieckie. 

 

     (w stylu gotyckim) wybudowano pod koniec XIV w. na miejscu świętego gaju Prusów. Parafia w Czernikach należała do archiprezbiteratu w Reszlu do 1525r. Jest to budowla murowana z cegły i polnych kamieni, jednonawowa na planie prostokąta. Kościół był przebudowywany w latach 1749-1750 i 1771-1772, a w roku 1886 dobudowano neogotycką wieżę. Do drugiej wojny światowej nad wejściem do kościoła wisiała podkowa. Podkowę tę wiązano z legendą o karczmarce z Nakomiad, jednakże mogła to być materialna pamiątka po Tatarach, którzy ograbili Czerniki w 1657 r. Po reformacji kościół w Czernikach został świątynią ewangelicką do 1945. W Czernikach pierwsza Msza św. po poświęceniu kościoła dla kultu katolickiego odbyła się 27 grudnia 1945 r.

     Wybudowany pod koniec XIX wieku, który obsługiwali zakonnicy ze Świętej Lipki. Tradycje katolickie wsi sięgają jednak znacznie wcześniej, już w XV wieku była tam kaplica, obsługiwana przez kapelana krzyżackiego z zamku w Kętrzynie. Po buncie miejscowych chłopów opiekę duszpasterską przejęli księża biskupstwa warmińskiego. W Wilkowie 24 maja 1937 roku utworzono samodzielną parafię katolicką. Obecnie do parafii w Wilkowie należy kościół filialny w Bezławkach.