Kościół św. Stanisława Kostki w Karolewie pierwotnie należał do ewangelików. Świątynię wybudowano w stylu neogotyckim w 1899 r. Obiekt powstał w oparciu o projekt architektoniczny opracowany przez Bergmanna z Rastenburga (Kętrzyna). W okresie II wojny światowej kościół przejęli naziści z przeznaczeniem na magazyn. Po ich ucieczce znaleziono 33 skrzynie, w których znajdowały się cenne obiekty archeologiczne zabrane z Królewca. Pod koniec II wojny światowej w Karolewie stacjonowały wojska radzieckie. 

 


W 1949 r. świątynię przejęli katolicy i to oni nadali mu patronat św. Stanisława Kostki. Władze nie zgodziły się jednak na utworzenie parafii i budowę plebanii. W latach 70-siątych ówczesny wikary obok kościoła postawił barakowóz z napisem "Duszpasterstwo Parafialne przy kościele św. Stanisława Kostki w Karolewie". Ponieważ widziało to wielu turystów, szczególnie Niemców podróżujących w kierunku Wilczego Szańca sprawa stała się głośna, mówiło o tym nawet Radio Wolna Europa. Władze szybko ustąpiły godząc się na powstanie nowej parafii.