Wydarzenia kulturalne

Wotum i absolutorium dla Wójta Gminy Kętrzyn      W dniu 16 czerwca 2021 roku podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn, Radni udzielili Pawłowi Bobrowskiemu Wójtowi Gminy Kętrzyn wotum zaufania za rok 2020 oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2020 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 oraz raportem o stanie Gminy Kętrzyn za rok 2020.

żonkil 2021     19 kwietnia 2021r Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie po raz pierwszy przystąpili do ogólnopolskiej społeczno-edukacyjnej " Akcji Żonkile" 2021 upamiętniając 78 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Akcja ta została zainicjowana w 2013r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Od początku towarzyszy jej hasło” Łączy Nas Pamięć”.

Kilkuset polskich Żydów walczyło w obronie godności i człowieczeństwa. Ku pamięci ich bohaterstwa organizowana jest akcja "Żonkile".

       Ciężka praca i wzajemne zrozumienie. Te rady na długoletnie pożycie usłyszeć można było od małżeństw, które 18 października 2019r. w Domu Weselnym "Zacisze"w Filipówce obchodziły 55odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której sześć par z Gminy Kętrzyn świętowało 55-tą i 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Byli ze sobą w chwilach radości, smutku i chorobie. Są przykładem do naśladowania dla swoich najbliższych, ale i dla kolejnych pokoleń młodszych stażem. Są wzorem, z którego warto czerpać by budować właściwe więzi rodzinne i społeczne.

       Podobnie jak w całej Polsce tak i w gminie Kętrzyn świętowaliśmy Strażacki Dzień Dziecka, który odbył się po raz drugi na stadionie w Karolewie 1 czerwca i na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Organizatorami imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie, Wójt Gminy Kętrzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie. Licznie zebranych gości, rodziców wraz z dziećmi ciepłymi słowami przywitał gospodarz – Wójt Gminy Paweł Bobrowski oraz druhny Edyta i Patrycja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.
Wspólna zabawa rozpoczęła się od przedstawienia kukiełkowego pt. „Rybak i złota rybka” przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Pręgowo. Na widowni zasiedli najmłodsi, młodzież i ich rodzice oraz przedstawiciele władz gminy Kętrzyn m.in.: Paweł Bobrowski Wójt Gminy, Teresa Juchniewicz Przewodnicząca Rady Gminy, radni Rady Gminy, sołtysi oraz Szymon Sapieha Komendant PPSP w Kętrzynie.

      Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kętrzyn, która odbyła się 10 kwietnia miało miejsce kilka uroczystych akcentów.
Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, złożył podziękowania za włożony wysiłek na rzecz lokalnej społeczności, obecnym na sesji sołtysom, którzy zakończyli pełnienie funkcji Panom: Tadeuszowi Deptule- Sołtysowi Sołectwa Sławkowo, Zbigniewowi Rucinowi- Sołtysowi Sołectwa Stara Różanka, Andrzejowi Wysockiemu- Sołtysowi Sołectwa Nowa Różanka oraz Józefowi Urbanowiczowi – Sołtysowi Sołectwa Kruszewiec. Przedstawiamy sołtysów wybranych na kadencję 2018-2023: