Wydarzenia kulturalne

      W niedzielę 13 września 2015r. w amfitearze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, gdzie odbywało się Powiatowo – Gminne Święto Plonów. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się uroczystym przemarszem dożynkowego pochodu. Mszę Świętą polową na placu odprawił ks. Juliusz Czapiewski, proboszcz parafii w Barcianach. Po mszy starostowie tegorocznych dożynek: Iwona Achimowicz i Andrzej Szwajdych przekazali symboliczne plony gospodarzom - Wójtowi Gminy Barciany i Staroście Kętrzyńskiemu, którzy z kolei podzielili chleb wśród mieszkańców. Dożynki to wielki ukłon dla ludzi, którzy na rękach i twarzy mają wypisany trud pracy. Starosta Ryszard Niedziółka, dziękując rolnikom za tegoroczne plony i życząc im, by na ich stołach nigdy nie zabrakło chleba.

     Najlepsi uczniowie gminy Kętrzyn odebrali wczoraj podczas sesji rady Gminy dyplomy i nagrody książkowe z rąk Wójta Pawła Bobrowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn Andrzeja Sienkiewicza . Dyplomami wyróżniono i podziękowano także rodzicom dzieci, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce. Tym razem wyróżniono sześcioro prymusów z 4 podstawówek i 2 gimnazjów.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Składamy również podziękowania za to, że swoją wzorową postawą, wynikami w nauce oraz osiąganymi wysokimi lokatami w konkursach i zawodach promują nie tylko swoją szkołę, ale również naszą Gminę.

     Po raz czternasty poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu dla wolontariuszy „Barwy Wolontariatu" oraz wyróżnień przyznanych dla wolontariuszy przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Konkurs corocznie organizowany jest przez Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce.
Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju od lat jest szalenie barwny. Tak było i w tym roku. Spośród kilkuset zgłoszeń na poziomie regionalnym, a następnie ogólnopolskim, kapituła wybrała 10 finalistów, którzy reprezentowali różne środowiska i na co dzień podejmują różnorodne typy wolontariatu.

 

     21 maja podczas uroczystego spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podziękował za samorządowcom za pracę na rzecz lokalnych społeczności.


W siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie uhonorowano 46 samorządowców z całego regionu. „Wawrzyny 25-lecia Samorządności na Warmii i Mazurach” przyznawane były za działalność na rzecz polityki lokalnej po 1990 roku.

      Znane są już wyniki prac kapituły konkursu Barwy Wolontariatu organizowanego corocznie przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. Spośród nadesłanych zgłoszeń, w dziesiątce finalistów znaleźli się zarówno pojedynczy wolontariusze jaki i grupy wolontariuszy reprezentujący różne środowiska i obszary aktywności społecznej. Gala Wolontariatu kończąca konkurs odbędzie się wkrótce w Warszawie.


      Gala Wolontariatu organizowana jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego.
W czasie uroczystości wręczone zostaną statuetki dla trojga zwycięzców konkursu spośród prezentowanych poniżej finalistów oraz wyróżnienia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Partnerem uroczystości jest Fundacja Orange.