Wydarzenia kulturalne

     „Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

     50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

 

      Zielonogórskie Wydawnictwo Majus s.c. w dniu 29 września 2015 roku wydało książkę Mieczysława Ostrowskiego pt. „Istnienie jest uśmiechem z nieba. Tam gdzie Wopławki i tam gdzie Kętrzyn”.


Promocja książki w Gminie Kętrzyn odbędzie się w miejscowości Wopławki, we wtorek 20 października 2015 roku. Na spotkanie z autorem książki zapraszamy do świetlicy „Kuźnia” o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy szczególnie mieszkańców Wopławek do udziału w spotkaniu promującym książkę pana Mieczysława Ostrowskiego. Autorowi bardzo zależy, aby w tym szczególnym spotkaniu poświęconym jego książce mogły wziąć udział wszystkie bliskie mu osoby, również jego koleżanki i koledzy z lat dziecięcych. Należy dodać jeszcze, że o wsparcie imprezy autor poprosił także Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego. Mieczysław Ostrowski liczy, że ten wieczór literacki okaże się interesującym i ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym Wopławek.

     W Rietavas na Żmudzi odsłonięto pomnik upamiętniający twórcę poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" Michała Kleofasa Ogińskiego i jego potomków. Jest to jedno z ostatnich wydarzeń na Litwie zaplanowanych w ramach obchodów Roku Michała Kleofasa Ogińskiego.

W słoneczne sobotnie popołudnie 26 września 2015 roku pod świecącą bielą kolumnady Rietavo Park zgromadziło się wiele osób. W tym dniu odbyło się wielkie wydarzenie w Rietavas, a jego punktem kulminacyjnym było odsłonięcie pomnika poświęconego Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu. Ceremoniał uroczystości rozpoczął Polonez Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny" 4 pary tańcząc poloneza przeniosły nas w czasy kiedy żył i tworzył Mikołaj Kleofas Ogiński. Część oficjalną uroczystości odsłonięcia pomnika Ogińskiego rozpoczęła Jolanta Bertauskienė, która powitała przybyłych gości i mieszkańców Rietavas.

      23 września 2015r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych za udział w dożynkowym konkursie: „Na najładniejszy wieniec dożynkowy 2015 ”. Dyplomy zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski.

 

 

 

     Dnia 23 września 2015r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn najzdolniejsi uczniowie naszych szkół za rok szkolny 2014/2015 odebrali z rąk Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe przyznane w ramach "Stypendium Wójta Gminy Kętrzyn dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągających wybitne rezultaty w nauce".


Wójt Gminy Kętrzyn od stycznia 2015r. co miesiąc ze swego wynagrodzenia przeznacza kwotę około 516,00 zł w postaci darowizny do budżetu Gminy Kętrzyn jako środki przewidziane na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.