Wydarzenia kulturalne

       29 marca w EXPO Mazury w Ostródzie około 1,5 tys sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach.
W Ostródzie blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Jan Klimkowski sołtys sołectwa Mażany, którego działania zostały docenione na szczeblu województwa.
Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego „Sołtys -wieś-samorząd-przyszłość”, w którym wziął udział Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzeźin, dr inż. Marta Akincza, prof. Dr hab. Andrzej Babuchowski oraz Ireneusz Niewwiarowski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

      W dniu 12 października 2018 r. w Domu Weselnym "Zacisze" w Filipówce odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której dziewięć par z Gminy Kętrzyn świętowało 60-tą, 55-tą i 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Byli ze sobą w chwilach radości, smutku i chorobie. Są przykładem do naśladowania dla swoich najbliższych, ale i dla kolejnych pokoleń młodszych stażem. Są wzorem, z którego warto czerpać by budować właściwe więzi rodzinne i społeczne.

      W dniach 14-16 sierpnia 2018r. przez teren gminy przejedzie kolumna zaprzęgów konnych w ramach projektu ‘Tytani on Tour 2018”.
Projekt pod nazwą „Tytani w trasie” to podróż śladami Flamandów i starej Ligi Hanzeatyckiej do Rosji. Trasa ma długość około 2100 km, przebiega wzdłuż historycznego szlaku handlowego HELLWEG i potrwa około 12 tygodni. Wozy zaprzężone przez potężne konie pociągowe rasy Ren-Niemieckiej z brandenburskiego Brueck, przez Polskę, Kaliningrad, Litwę, Estonię i Litwę i planują dojechać do rosyjskiego Wielkiego Nowgorodu, gdzie, na zakończenie podróży w kościele zostanie zawieszony Dzwon Pokoju (wieziony jednym z wozów).

       9 marca już po raz drugi w Expo Mazury w Ostródzie zorganizowane zostały uroczystości z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa. Wzięło w nich udział ponad tysiąc sołtysów i sołtysek z regionu Warmii i Mazur.

Z tej okazji stu przedstawicieli lokalnych społeczności na 100 rocznicę odzyskania niepodległości, odebrało z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina wyróżnienia i podziękowania za codzienną pracę, zaangażowanych w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących działania mające wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich. Wśród wyróżnionych znalazła się Pani Bożena Ciborska sołtys Biedaszek, której działania zostały docenione na szczeblu województwa.

      W dniu 5 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność strażaków za 2017 r. W odprawie uczestniczyli: Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Starosta Kętrzyński – Jarosław Pieniak, Przewodniczący Rady Powiatu – Łukasz Wiśniewski, Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski, Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski, Wójt Gminy Barciany – Ryszard Kozyra, Wójt Gminy Kętrzyn – Paweł Bobrowski, Zastępca Wójta Gminy Srokowo – Marek Olszewski, a także strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie, przedstawiciele kętrzyńskich mediów.
Komendant Powiatowy – st. bryg. Zbigniew Borys w obszernej prezentacji przekazał informację z działalności kętrzyńskiej komendy oraz przedstawił stan ochrony ppoż. za 2017 rok. Miniony rok był wyjątkowy dla kętrzyńskich strażaków – po raz pierwszy od kilku lat odnotowaliśmy spadek interwencji.