W dniach 16-17 lutego 2017r. Wójt Gminy Kętrzyn - Paweł Bobrowski, Sekretarz Gminy Kętrzyn - Wioletta Dobrzańska oraz Marta Szmyd – Dyrektor GOK w Kętrzynie uczestniczyli w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę w Rietawie.
Uroczystości rozpoczęły się od oficjalnego przyjęcia delegacji z Polski, Łotwy i Niemiec. Podczas spotkania delegacje rozmawiały o minionym roku współpracy, a także o przyszłych perspektywach.
Obchody stulecia zwieńczyły występy zespołów w Centrum Kultury w Rietawie. Podczas obchodów zostały odśpiewane hymny narodowe wszystkich partnerów miasta Rietawy, min. Polski, Niemiec oraz Łotwy. Po koncercie, delegacje zagraniczne udały się do szkoły artystycznej, gdzie mogły podziwiać pracę uczniów.