W dniu 20 października 2017 r. w Domu Weselnym "Zacisze" w Filipówce odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której dziewięć par z Gminy Kętrzyn świętowało 50-tą, 55-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. Przy wręczaniu medali towarzyszyli: Pan Andrzej Sienkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn, Pani Alina Romejko i Marta Szmyd. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy i upominki oraz kwiaty. Dla szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano 100 lat. Dodatkowo klimat tej uroczystości umiliła swym występem Aleksandra Pietrzak uczennica 5 klasy I stopnia Szkoły Muzycznej w Kętrzynie.


Jubileusz 60-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziła następująca para:
- Państwo Jadwiga i Henryk Kajdowie z Parcza


Jubileusz 55-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary:
- Państwo Małgorzata i Józef Kalińscy z Gałwun
- Państwo Józefa i Witold Zarembowie z Gałwun

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary:
- Państwo Elżbieta i Zdzisław Gołębiewscy z Kaskajm
- Państwo Małgorzata i Andrzej Komarowie z Mażan
- Państwo Zofia i Jerzy Kowalczykowie z Banaszek
- Państwo Jadwiga i Zbigniew Rałowcowie z Karolewa
- Państwo Maria i Józef Szewczykowie z Windykajm
- Państwo Halina i Michał Wróblowie z Nakomiad

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.