W dniach 18-20.05.2018 r. delegacja Gminy Kętrzyn w ramach współpracy partnerskiej przebywała w mieście Prienai na Litwie, gdzie w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Litwę uczestniczyła w „Letnim Festiwalu Prienai”.
Gminę Kętrzyn reprezentowali Robert Trusewicz- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz Magda Dłuska- Urząd Gminy Kętrzyn. Oprócz naszej delegacji w uroczystościach uczestniczyły delegacje: Starostwa Powiatowego z Tczewa, Urzędu Miasta Lubań oraz zagraniczne delegacje z Łotwy, Estonii, Ukrainy i Włoch.

      W dniach 14 i 15 października br. gościliśmy 27-osobową delegację miasta partnerskiego Prienai z Litwy. W trakcie pobytu w goście wzięli udział w wycieczce objazdowej po gminie, podczas której mieli okazję zwiedzić gminę Kętrzyn i okolice. Wycieczka kierowana była w pierwszej kolejności do Wilczego Szańca, gdzie przewodnik przybliżył historię tego miejsca. Kolejnym punktem programu stanowiło Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce w którym goście mogli podziwiać prezentację organów. Po wysłuchaniu koncertu wycieczka udała się do XIV-wiecznego zamku w Reszlu. Po dniu pełnym wrażeń delegacja udała się na kolację do świetlicy w Nakomiadach, gdzie Pan Wójt Paweł Bobrowski przywitał Rimantasa Šiugždinis – szefa działu Kultury, Sportu i Młodzieży w gminie Prienai. Vaidasa Kupstas - przewodniczącego wspólnotowego stowarzyszenia gminy Prienai, Irenę Urbanavičienė - głównego specjalistę działu Kultury, Sportu i Młodzieży w gminie Prienai oraz mieszkańców miasta partnerskiego.

     W dniach 17- 18 kwietnia 2012 r. Gminę Kętrzyn odwiedzili członkowie Lokalnej Grupy Działania Prienai z Litwy. Delegacja gościła w Polsce na zaproszenie LGD „Barcja". Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Barcja" i nawiązanie współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania. W trakcie pobytu goście z Litwy odwiedzili wszystkie gminy wchodzące w skład LGD „Barcja" i zapoznali się z ich funkcjonowaniem. Podzielono się także doświadczeniami w realizacji projektów unijnych.

 

      Goście byli też zainteresowaniami działaniami jakie realizowane są w ramach programu LEADER + , rozmawiano też o możliwych działaniach połączonych w jeden wspólny projekt.

     W czwartek 13 października 2011 r. Gmina Kętrzyn przyjęła delegację partnerskiego Rejonu Prienai z Litwy, na czele z merem Rejonu panem Vytasem Bujanauskas. Ponadto w składzie delegacji byli: kierownik wydziału inwestycji i przedstawiciel wydziału edukacji administracji Rejonu oraz 2 przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania. Celem wizyty było określenie kierunków i działań w dalszej współpracy Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai. Goście poznawali naszą gminę i odwiedzili kilka miejsc, w tym Zespół Szkół w Wilkowie, Wilczy Szaniec w Gierłoży, Świętą Lipkę i zamek w Kętrzynie.

 

     Na spotkaniu w urzędzie gminy omówiono propozycje współpracy w zakresie edukacji (między innymi przygotowanie wspólnego projektu inwestycyjnego) oraz współpracy mieszkańców poprzez wymiany grup na bazie lokalnych grup działania.

     Gmina Kętrzyn wspólnie z partnerem litewskim (Rejon Prienai) zrealizowała w I kwartale br. w ramach Praogramu Litwa-Polska 2007-2013 Sąsiedzi w działaniu projekt „Ochrona środowiska w Gminie Kętrzyn i Rejonie Prienai".

 

     Dnia 17 czerwca br. odbyło się spotkanie w Prienai, podczas którego podpisano dokumenty sprawozdawcze kończące ten projekt. Podczas wizyty delegacja Gminy Kętrzyn spotkała się z nowo wybraną władzą Rejonu Prienai: panem Vytasem Bujanauskas – merem Rejonu, panią Loretą Jakineviciene – zastępcą mera oraz innymi osobami.