W dniach 17- 18 kwietnia 2012 r. Gminę Kętrzyn odwiedzili członkowie Lokalnej Grupy Działania Prienai z Litwy. Delegacja gościła w Polsce na zaproszenie LGD „Barcja". Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Barcja" i nawiązanie współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania. W trakcie pobytu goście z Litwy odwiedzili wszystkie gminy wchodzące w skład LGD „Barcja" i zapoznali się z ich funkcjonowaniem. Podzielono się także doświadczeniami w realizacji projektów unijnych.

 

      Goście byli też zainteresowaniami działaniami jakie realizowane są w ramach programu LEADER + , rozmawiano też o możliwych działaniach połączonych w jeden wspólny projekt.

 

 

 

Delegacji litewskiej przewodniczył kierownik biura LGD Prienai Pan Saulius Narŭnas.

 

Podczas pobytu członków LGD z Litwy podpisano Porozumienie o Współpracy między grupą litewską i polską. W maju planowana jest rewizyta przedstawicieli LGD „Barcja" na Litwie w miejscowości Prenai.