6 czerwca 2016 roku gościliśmy grupę ok. 40 Łotyszy w Urzędzie Gminy w Kętrzynie. Łotysze przebywali u nas z wizytą turystyczną, jednak wcześniej w przesłanej korespondencji wyrazili chęć spotkania się z Wójtem Gminy Kętrzyn Pawłem Bobrowskim . Rozmowy dotyczyły m.in. dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami Gminy Kętrzyn i Rejonu Gulbene. Wójt przyjął gości w sali sesyjnej UG w Kętrzynie. Podczas spotkania goście obejrzeli prezentację o naszej gminie, rozmawiali z wójtem na tematy gospodarcze, bardzo interesowali się naszym systemem oświaty i opieki społecznej.

 

     W dniach od 10 maja do 15 maja 2009 r. na terenie Gminy Stradi na Łotwie przebywała delegacja z Gminy Kętrzyn. Skład delegacji: Marek Olszewski- sekretarz, UG Kętrzyn, - Irena Trzeciakowska – inspektor oświaty, UG Kętrzyn; - Jolanta Niedźwiedzka-Bień - koordynator Klubu Integracji Społecznej przy GOPS Kętrzyn, - Zofia Mać – przedstawicielka Koła Kobiet Wiejskich w Nakomiadach, - Jadwiga Nowińska – inspektor ds. promocji UG Kętrzyn, pomocnik koordynatora projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel".

     Delegacja przebywała z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Gminy Stradi Partnerem projektu jest Rejon Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim.

     W dniach od 19 kwietnia do 24 kwietnia 2009 r. na terenie Gminy Kętrzyn przebywała delegacja z partnerskiej Gminy Stradi z Łotwy. Skład delegacji: Anna Vigante - wójt Gminy Stradi, Diana Skela – dyrektor Szkoły Podstawowej w m. Staki, Astrida Vilcina – radna Gminy Stradi odpowiadająca za politykę kulturalną, Liga Romanova – radna Gminy Stradi odpowiadająca za politykę socjalną, Lasma Augstkalne – przedstawicielka administracji Powiatu Gulbene, tłumacz; Agris Vigrants – przedsiębiorca, radny Gminy Stradi.

Delegacja przebywała z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Gminy Stradi Partnerem projektu jest Rejon Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim.

     Po raz kolejny w ramach umów międzynarodowych o partnerstwie i współpracy samorządów realizowanych przez naszą gminę gościliśmy w dniach od 18 do 24 czerwca 2008 r. 40 osobową grupę Francuzów ze Związku Gmin Mauron (Bretania) oraz 5-cio osobową grupę Łotyszy z Gminy Stradi w okręgu Gulbene.
W skład francuskiej grupy weszli m.in.: Philippe Louapre wiceprezes Związku Gmin Mauron- reprezentant władz samorządowych, Andrè Bernard prezes stowarzyszenia polsko - francuskiego Comitè de Jumelage Communaute de Communes de Mauron-Gmina Ketrzyn oraz mieszkańcy Związku Gmin Mauron.

     W dniach od 09 do 15 lipca 2007 roku na terenie Gminy Kętrzyn przebywała 21 osobowa grupa mieszkańców z Gminy Stradi (Łotwa) , składająca się z pracowników oświaty. W czasie swojego pobytu odwiedzili najważniejsze obiekty turystyczne znajdujące się na terenie naszej Gminy i najbliższych okolic. Zwiedzili m.in. bazylikę w Św. Lipce, gdzie wysłuchali również koncertu organowego, zamek w Reszlu, zamek w Kętrzynie, zamek i muzeum w Olsztynie, Planetarium w Olsztynie, Wilczy Szaniec w Gierłoży, Muzeum Mazurskie w Owczarni, Lotnisko Wilamowo, Pałac i Manufakturę Nakomiady. Twierdzę Boyen i port w Giżycku, kościół św. Jerzego oraz św. Jana w Kętrzynie.