W dniach od 19 kwietnia do 24 kwietnia 2009 r. na terenie Gminy Kętrzyn przebywała delegacja z partnerskiej Gminy Stradi z Łotwy. Skład delegacji: Anna Vigante - wójt Gminy Stradi, Diana Skela – dyrektor Szkoły Podstawowej w m. Staki, Astrida Vilcina – radna Gminy Stradi odpowiadająca za politykę kulturalną, Liga Romanova – radna Gminy Stradi odpowiadająca za politykę socjalną, Lasma Augstkalne – przedstawicielka administracji Powiatu Gulbene, tłumacz; Agris Vigrants – przedsiębiorca, radny Gminy Stradi.

Delegacja przebywała z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Gminy Stradi Partnerem projektu jest Rejon Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim.

  

W ramach sześciodniowego pobytu w Gminie Kętrzyn władze samorządowe, pracownicy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele organizacji pozarządowych podzielili się swoim doświadczeniem w następujących dziedzinach:

 

- funkcjonowanie samorządu szczebla gminnego, w tym: funkcjonowanie gminy, struktura organizacyjna i zarządzanie, planowanie i proces decyzyjny, obsługa petentów, funkcjonowanie jednostek prowadzonych przez Gminę, powiązania z innymi szczeblami administracji samorządowej,

- realizacja polityki oświatowej,

- realizacja polityki społecznej i pomocy socjalnej,

- realizacja zadań komunalnych,

 

     Poza spotkaniami w Urzędzie Gminy Kętrzyn, delegacja przebywała w Zespole Szkół w Wilkowie, Gimnazjum w Karolewie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Klubie Integracji Społecznej, Świetlicy „Dziupla" w Pożarkach, Przedsiębiorstwie Wiosce Internetowej Przedsiębiorstwie Biedaszkach Małych, Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z oo. w Karolewie i świetlicy wiejskiej w Nakomiadach, gdzie spotkała się z Kołem Kobiet Wiejskich. Członkowie delegacji uczestniczyli w sesji Rady Gminy i obserwowali pracę radnych.

 

     Goście z Łotwy zwiedzili także najciekawsze miejsca na terenie gminy i w okolicy , w tym wysłuchali pokazu organowego w Świętej Lipce. W ramach projektu w połowie mają przedstawiciele i specjaliści Gminy Kętrzyn pojadą na Łotwę z rewizytą.