Po raz kolejny w ramach umów międzynarodowych o partnerstwie i współpracy samorządów realizowanych przez naszą gminę gościliśmy w dniach od 18 do 24 czerwca 2008 r. 40 osobową grupę Francuzów ze Związku Gmin Mauron (Bretania) oraz 5-cio osobową grupę Łotyszy z Gminy Stradi w okręgu Gulbene.
W skład francuskiej grupy weszli m.in.: Philippe Louapre wiceprezes Związku Gmin Mauron- reprezentant władz samorządowych, Andrè Bernard prezes stowarzyszenia polsko - francuskiego Comitè de Jumelage Communaute de Communes de Mauron-Gmina Ketrzyn oraz mieszkańcy Związku Gmin Mauron.

 

     Stronę Łotewską reprezentowała Wójt Gminy Stradi Anna Vigante oraz 4 jej mieszkańców. Gminy sukcesywnie realizują założenia wskazane w podpisanym porozumieniu o współpracy. Mieliśmy już niejednokrotnie okazję do pierwszego poznania się, nadszedł czas żeby poznać bliżej tożsamość kulturową, pielęgnowanie tradycji i zwyczajów przez naszych partnerów. Tematem tegorocznego naszego spotkania był dialog międzykulturowy i różnorodność kulturowa oparta na wspólnych wartościach UE.

 

     Podczas tych kilku dni mieszkańcy partnerskich gmin mieli zapewnione dogodne warunki do nawiązywania dalszej partnerskiej współpracy. Odbyły się warsztaty i konferencje tematyczne, w których wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, sektora edukacji, służb społecznych, organizacji pozarządowych i grup obywateli. Wszystkie zaplanowane działania były przeprowadzone tak, aby wszystkie wskazane grupy aktywnie uczestniczyły w spotkaniach.

 

Ważnym akcentem podczas naszych spotkań było zapewnienie warunków do integracji osób starszych oraz budowanie porozumienia między młodszym i starszym pokoleniem.

 

     Mieszkańcy partnerskich gmin uczyli się śpiewać jedną piosenkę polską i francuską oraz tańczyć kilku regionalnych tańców polskich i francuskich, które zaprezentowane były na wspólnej uroczystej kolacji. W związku z tym, że wizyta odbyła się w miesiącu czerwcu, gościom Francuskim i Łotewskim przybliżono tradycję Nocy Świętojańskiej. W obchodach świętojańskich najważniejszym elementem był kwiat paproci. Uczestnicy musieli go odnaleźć w przypałacowym parku w Nakomiadach. Nagrodą dla zwycięzcy był cyfrowy aparat fotograficzny ufundowany przez Wójta Gminy Kętrzyn. Jako pierwszy czarodziejski kwiat paproci odnalazł Bernard Bobet z Francji. Podczas pikniku przy szkole podstawowej w Nakomiadach panie z Koła Kobiet zaśpiewały dla naszych gości swoje piosenki o Nakomiadach. Goście aktywnie włączyli się do śpiewu i wspólnie odśpiewali z paniami piosenkę pt. „Hej sokoły". Panie za wykonanie swoich piosenek otrzymały gromkie brawa i po całusie od panów. Francuzi także zaprezentowali swoje zdolności śpiewacze.

 

     Uczestnicy spotkania odwiedzili najpiękniejsze i najciekawsze zakątki naszej gminy, powiatu i regionu, byli m.in.: w Świętej Lipce na koncercie organowym, na zamku w Lidzbarku Warmińskim, Stoczku Klasztornym, na drogowym przejściu granicznym w Bezledach, w Galindii, w Mikołajkach, na fermie strusi koło Rynu (degustowali tam jajecznicę ze strusich jaj), pływali kajakami i łodziami po Krutyni, w Gołdapi, w Stańczykach na wiaduktach, w Rapie przy piramidzie, zwiedzili miasto Kętrzyn i jego najważniejsze zabytki, odwiedzili Muzeum Mazurskie w Owczarni, Lotnisko w Wilanowie, Wojenną Kwaterę Hitlera w Gierłoży, Pałac i Manufakturę w Nakomiadach.

 

      Gości przyjmowało tradycyjnie w swoich domach 21 rodzin polskich, które zapewniały też im wyżywienie (śniadania i kolacje). Nawiązały się liczne przyjaźnie, a przy pożegnaniu naszych gości w gminie Kętrzyn niejednemu podczas rozstania zakręciła się łza w oku. Na spotkanie zaprzyjaźnionych gmin pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe i mogliśmy zrealizować swój projekt w ramach działania Partnerstwo Miast. Działanie finansowane jest przez UE w ramach programu " Europa dla Obywateli" 2007-2013. Na organizację spotkania otrzymaliśmy dotację w kwocie 7.446,45 Euro.