EkoSłupek widget demo

Demonstracyjne widgety - EkoSłupek

 
 

     Zakończyła się akcja odbioru folii rolniczej w Gminie Kętrzyn. W październiku i listopadzie 2019r. gmina zbierała od rolników deklaracje nieodpłatnego przekazania do odzysku lub utylizacji odpady rolnicze w tym: folia rolnicza biała i czarna, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag. Rolnicy zadeklarowali przekazanie łącznie 76.895 kg tego rodzaju odpadów. W grudniu 2019 roku gmina złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek pt. „Usuwanie folii rolniczych w Gminie Kętrzyn” na dofinansowanie odbioru folii i innych odpadów rolniczych w roku 2020. Umowa na dofinasowanie powyższego zadania została podpisana 27 kwietnia 2020r., kwota dofinansowania 38.447,00 złotych.

      Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych" zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

      Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Według zapisów rozporządzenia odpady będą dzielone na cztery frakcje.

Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.