W dniach od 10 maja do 15 maja 2009 r. na terenie Gminy Stradi na Łotwie przebywała delegacja z Gminy Kętrzyn. Skład delegacji: Marek Olszewski- sekretarz, UG Kętrzyn, - Irena Trzeciakowska – inspektor oświaty, UG Kętrzyn; - Jolanta Niedźwiedzka-Bień - koordynator Klubu Integracji Społecznej przy GOPS Kętrzyn, - Zofia Mać – przedstawicielka Koła Kobiet Wiejskich w Nakomiadach, - Jadwiga Nowińska – inspektor ds. promocji UG Kętrzyn, pomocnik koordynatora projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel".

     Delegacja przebywała z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Gminy Stradi Partnerem projektu jest Rejon Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim.

 

     W ramach pięciodniowego pobytu w Gminie Stradi władze samorządowe, pracownicy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele organizacji pozarządowych podzielili się swoim doświadczeniem w następujących dziedzinach:

 

- funkcjonowanie samorządu szczebla gminnego, w tym: funkcjonowanie gminy, struktura organizacyjna i zarządzanie, planowanie i proces decyzyjny, obsługa petentów, funkcjonowanie jednostek prowadzonych przez Gminę, powiązania z innymi szczeblami administracji samorządowej,

- realizacja polityki oświatowej,

- realizacja polityki społecznej i pomocy socjalnej,

- realizacja zadań komunalnych.

 

Poza spotkaniami w Urzędzie Gminy Stradi, delegacja odwiedziła:

-szkołę podstawową i przedszkole w miejscowości Staki,

- szkołę zawodową w miejscowości Jaungulbene,

- szkołę specjalną w miejscowości Swieki,

- Centrum Socjalne w Gulbene

- Zakład ceramiki, w którym produkowane są kafle piecowe ( jedyny na Łotwie),

- fermę jeleni oraz gospodarstwo agroturystyczne.

 

Uczestnicy wizyty spotkali się również z grupą seniorów „Baltabieles", która przedstawiła krótki program artystyczny i przygotowała poczęstunek.