6 czerwca 2016 roku gościliśmy grupę ok. 40 Łotyszy w Urzędzie Gminy w Kętrzynie. Łotysze przebywali u nas z wizytą turystyczną, jednak wcześniej w przesłanej korespondencji wyrazili chęć spotkania się z Wójtem Gminy Kętrzyn Pawłem Bobrowskim . Rozmowy dotyczyły m.in. dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami Gminy Kętrzyn i Rejonu Gulbene. Wójt przyjął gości w sali sesyjnej UG w Kętrzynie. Podczas spotkania goście obejrzeli prezentację o naszej gminie, rozmawiali z wójtem na tematy gospodarcze, bardzo interesowali się naszym systemem oświaty i opieki społecznej.

 

 


Dyrektor administracji pani Guna Švika przekazała na ręce wójta Pawła Bobrowskiego zaproszenie od władz Rejonu na Święto Miasta w miesiącu sierpniu.
Po spotkaniu udali się do wilczego Szańca w Gierłoży, w planach mieli też wizytę w Świętej Lipce i Giżycku.


Uczestnikami spotkania ze strony Gulbene byli pracownicy księgowości i administracji oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.