9 marca 2006 roku w Urzędzie Gminy Kętrzyn gościliśmy 9-cio osobową delegację z Rejonu Gulbene ( Łotwa), która przyjechała na zaproszenie Starosty Kętrzyńskiego. Przedstawiciele delegacji łotewskiej, to przede wszystkim pracownicy opieki społecznej. Przyjechali do nas, aby poznać nasz systemem opieki społecznej i jego problemy.

  


Zwiedzili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Integracji Społecznej, wymieniając poglądy z kierownikiem ośrodka i jego pracownikami.

  

 

 

  

Skład delegacji łotewskiej:

  

  1. Aina Kokorevica - Rada Rejonu Gulbene, Konsultant ds. Zdrowia Pracy Socjalnej i Ochrony Praw Dziecka
  2. Anita Sirma- Kierownik Centrum pomocy Społecznej w Gulbene
  3. Vija Abolina - Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Jaungulbene
  4. Sandra Ozola- Pracownik Socjalny, Centrum Pomocy Społecznej w Gminie Tirza
  5. Liga Romanova - Pracownik Socjalny w Gminie Stradi
  6. Svetlana Zilite- Pracownik Socjalny w Gminie Ranka
  7. Inara Grube - Sekretarz Rady Gulbene
  8. Simanis Homcenko - Dyrektor łotewskiego Czerwonego Krzyża
  9. Kierowca