23 lipca 2006 r. o godzinie 19.00 rozpoczęła się wspaniała „łotewska" przygoda 20 uczniów i 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Dzieci wyjechały na Łotwę do Gminy Stradi w Rejonie Gulbene. Przewodnikiem w podróży, która dla większości dzieci była pierwszym zagranicznym wyjazdem był Wójt Gminy Kętrzyn Pan Sławomir Jarosik.


Po całonocnej podróży przez Litwę i prawie całą Łotwę kolonia dzieci z Wilkowa została przywitana przez włodarza gminy Stradi Panią Annę Vigante. Dzieci zostały zakwaterowane w internacie 9 – klasowej szkoły w Stradi. Szkoła była bardzo dziwnie, ale jednocześnie pięknie położona. Dookoła były lasy a do najbliższej miejscowości kilka kilometrów!

     9 maja 2006 r. w Gminie Kętrzyn przebywała z wizytą 6 osobowa delegacja pracowników oświaty z Łotwy. Goście przyjechali na zaproszenie Starosty Kętrzyńskiego. Podczas swojego pobytu na terenie naszej Gminy goście spotkali się w Urzędzie Gminy ze Sławomirem Jarosikiem Wójtem Gminy, który w skrócie przedstawił stan oświaty w gminnych szkołach. Po krótkim spotkaniu w urzędzie goście z Łotwy zaproszeni zostali do odwiedzenia Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

  
Pan Jarosław Charkot dyrektor szkoły oprowadził delegację po szkole, pokazał klasy w których uczą się dzieci, a potem odpowiadał na pytania pań. Na zakończenie spotkania wręczył przybyłym gościom małe upominki wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

     9 marca 2006 roku w Urzędzie Gminy Kętrzyn gościliśmy 9-cio osobową delegację z Rejonu Gulbene ( Łotwa), która przyjechała na zaproszenie Starosty Kętrzyńskiego. Przedstawiciele delegacji łotewskiej, to przede wszystkim pracownicy opieki społecznej. Przyjechali do nas, aby poznać nasz systemem opieki społecznej i jego problemy.

  


Zwiedzili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Integracji Społecznej, wymieniając poglądy z kierownikiem ośrodka i jego pracownikami.

     W dniach od 26 czerwca do 7 lipca 2005 r. na terenie naszej Gminy przebywała 20-osobowa grupa młodzieży szkolnej i 5 opiekunów Łotwy.

  

Dzieci przyjechały na zaproszenie Wójta Gminy Kętrzyn. Jest to początek realizacji umowy o partnerstwie zawartej przez Gminę Kętrzyn z Gminą Stradi w powiecie Gulbene na Łotwie, w części dotyczącej wymiany młodzieży.

  

Młodzież przebywała w szkole w Wilkowie, gdzie przygotowano im odpowiednie warunki do wypoczynku i zabawy ze swoimi rówieśnikami z Wilkowa.

     W dniu 6 sierpnia 2004 roku Gmina Kętrzyn podpisała Umowę o Partnerstwie pomiędzy Gminą Kętrzyn i Gminą Stradi Łotwa.

 

 

     Współpraca obydwu gmin, ma na celu regularną wymianą informacji i doświadczeń obejmującą następujące dziedziny:

  • ekologię i ochronę środowiska,
  • sport, kulturę, naukę i oświatę,
  • rolnictwo i przemysł lokalny,
  • rynek pracy.