Gmina Kętrzyn wspólnie z partnerem litewskim (Rejon Prienai) przygotowała i złożyła projekt pt. „Ochrona środowiska w Gminie Kętrzyn i Rejonie Prienai" do Euroregionu Niemen. Celem projektu jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska. Dnia 11 stycznia 2011 roku w mieście Alytus na Litwie pan Sławomir Jarosik - Wójt Gminy Kętrzyn oraz pan Algis Marcinkevicius - Dyrektor Administracyjny Rejonu Prienai podpisali ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen umowę.

Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów i przewiduje m.in. budowę lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Salpik i Bałowo, wydanie broszur i konkursy szkolne.

     Dnia 24 marca 2009 roku Wójt Gminy Kętrzyn podpisał Umowę o Partnerstwie pomiędzy Gminą Kętrzyn i Rejonem Prienai na Litwie. Stronę litewską przy podpisaniu porozumienia reprezentował Mer Rejonu Alvydas Vaicekauskas.
Celem Partnerstwa jest nawiązanie, popieranie i wspomaganie organizowanych przez mieszkańców gminy i rejonu inicjatyw w zakresie oświaty, kultury, ekologii, gospodarki, problemów społecznych i sportu. Gmina Kętrzyn i Rejon Prienai zamierzają wspierać procesy związane z wzajemnym poznaniem się i zrozumieniem poprzez wymianę doświadczeń i przedsięwzięć pomiędzy instytucjami i mieszkańcami obydwu samorządów.

     02 lutego 2009r. delegacja w składzie: Sławomir Jarosik (wójt), Marek Olszewski (sekretarz), Mirosław Oryńczak (inspektor) uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w miejscowości Prienai na Litwie.

 

 

Stronę litewską reprezentowali pracownicy administracji Rejonu Prienai: Alvydas Vaicekauskas – mer Rejonu Prienai, Kestukis Palionis – v-ce mer, Arunas Vaidogas – Dyrektor wykonawczy administracji Rejonu Prienai, Olgierdas Vilkialis - współpraca

 

Głównym tematem spotkania było przedstawienie przez stronę polską propozycji nawiązania współpracy oraz możliwości przygotowania wspólnych projektów do programów UE.