02 lutego 2009r. delegacja w składzie: Sławomir Jarosik (wójt), Marek Olszewski (sekretarz), Mirosław Oryńczak (inspektor) uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w miejscowości Prienai na Litwie.

 

 

Stronę litewską reprezentowali pracownicy administracji Rejonu Prienai: Alvydas Vaicekauskas – mer Rejonu Prienai, Kestukis Palionis – v-ce mer, Arunas Vaidogas – Dyrektor wykonawczy administracji Rejonu Prienai, Olgierdas Vilkialis - współpraca

 

Głównym tematem spotkania było przedstawienie przez stronę polską propozycji nawiązania współpracy oraz możliwości przygotowania wspólnych projektów do programów UE.

 

 

     Wójt przedstawił stronie litewskiej gółwne informacje o Gminie, w tym również o planowanych inwestycjach. Zaproponował nawiązanie współpracy między Gminą Kętrzyn a Rejonem Prienai (ok. 35 tys. mieszkańców, miasto Prienai - ok. 11 tys., położone ok. 110 km od granicy z Polską). Takie partnerstwo jest niezbędne przy opracowywaniu wspólnych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

 

 

 

Gminę Kętrzyn interesują przede wszystkim projekty skierowane na inwestycje proekologiczne (kanalizacja i budowa oczyszczalni). Mer Rejonu Alvydas Vaicekauskas wyraził zainteresowanie i pozytywnie odniósł się do przedstawionych przez stronę polską propozycji współracy. Ustalono, że Gmina Kętrzyn przygotuje projekt Umowy o współpracy i prześle do konsultacji stronie litewskiej.

Podpisanie Umowy o Współpracy między Gminą Kętrzyn a Rejonem Prienai nastąpi w Kętrzynie w pod koniec lutego lub na początku marca 2009 r.