Gmina Kętrzyn wspólnie z partnerem litewskim (Rejon Prienai) zrealizowała w I kwartale br. w ramach Praogramu Litwa-Polska 2007-2013 Sąsiedzi w działaniu projekt „Ochrona środowiska w Gminie Kętrzyn i Rejonie Prienai".

 

     Dnia 17 czerwca br. odbyło się spotkanie w Prienai, podczas którego podpisano dokumenty sprawozdawcze kończące ten projekt. Podczas wizyty delegacja Gminy Kętrzyn spotkała się z nowo wybraną władzą Rejonu Prienai: panem Vytasem Bujanauskas – merem Rejonu, panią Loretą Jakineviciene – zastępcą mera oraz innymi osobami.

 

 

     Wójt Gminy Kętrzyn – pan Sławomir Jarosik podziękował za dotychczasową współpracę z Rejonem Prienai i za wspólnie zrealizowany projekt, który dał wymierne efekty. Pan Bujanaskas wyraził zadowolenie i otwartość na dalszą współpracę. Dzięki dotychczasowym kontaktom wzrosło zaufanie, więź i chęć dalszej aktywnej współpracy, dlatego też pojawiły się kolejne inicjatywy wspólnych przedsięwzięć. Gmina Kętrzyn zaproponowała partnerowi litewskiemu przygotowanie wspólnego projektu związanego z inwestycją oświatową do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Natomiast strona litewska zaproponowała Gminie Kętrzyn partnerstwo w projekcie inicjatyw lokalnych z Programu LEADER+. Ustalono, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania.