W dniu 14 września 2017 r. podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Kętrzyn sześcioro uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn otrzymało stypendia za uzyskanie w roku szkolnym najwyższej średniej ocen w szkole. Fundatorem stypendiów jest Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, który z wynagrodzenia co miesiąc przeznacza określoną kwotę pieniężną na ten cel.
Wójt Gminy Kętrzyn wszystkich serdecznie przywitał i powiedział, że spotyka się dzisiaj nie tylko z tymi najlepszymi uczniami, ale także z młodymi ludźmi, którzy mają jakieś pasje,  mają coś do powiedzenia w swojej społeczności. Pogratulował mówiąc, że jest bardzo dumny z ich osiągnięć i wierzy w to, że są ogromną przyszłością naszej gminy.


Na Sesji byli również zaproszeni goście szczególni -rodzice stypendystów, którym Wójt wręczył listy gratulacyjne.


Prymusi Gminy Kętrzyn:


1. Filip Kiewlak – uczeń Szkoły Podstawowej w Biedaszkach
2. Julia Syhłowyj – uczennica Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
3. Wioletta Jachimczyk - uczennica Szkoły Podstawowej w Nakomiadach
4. Kornelia Sieklucka - uczennica Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Wilkowie
5. Jakub Lemieszek – uczeń Gimnazjum Zespołu Szkół w Wilkowie – Gimnazjum
6. Katarzyna Kolasińska – uczennica Gimnazjum w Karolewie- średnia