Wydarzenia kulturalne

     8 grudnia 2014 r. w samo południe podczas sesji Rady Gminy Kętrzyn odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranego Wójta Gminy Kętrzyn, którym został pan Paweł Bobrowski.

 

W obecności radnych Rady Gminy Kętrzyn oraz zebranych mieszkańców nowo wybrany wójt odczytał rotę ślubowania: 

,,Obejmując urząd wójta gminy Kętrzyn, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy."

Po odczytaniu ślubowania wójt wypowiedział słowa: "Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg".

 

     W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Kętrzyn w nowej kadencji na lata 2014 - 2018. Posiedzenie Rady prowadził senior (najstarszy radny). Ta rola przypadła pani Jadwidze Bazyluk. Najważniejszymi punktami posiedzenia było zaprzysiężenie radnych oraz wybór przewodniczącego Rady. Po wręczeniu radnym zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej radni złożyli ślubowanie:

 

 

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

 

     24 października 2014r. w Olsztynie odbyło się podsumowanie XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem "Rodzina fundamentem życia społecznego".

 

W XI konkursie literackim pt. „Dlaczego rodzina… „ ogłoszonego w ramach XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wśród nagrodzonych prac znalazła się praca pani Anety Polewacz – Magdaleńskiej z Koczarek. Pani Aneta otrzymała wyróżnienie za pracę „Każdy z nas jest ważny w rodzinie….„ napisaną w kategorii Wspomnienia/Świadectwa. Podczas uroczystego podsumowania obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Olsztynie odebrała ona dyplom i nagrodę, którą wręczali laureatce Pani Wiesławy Przybysz - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Pan Andrzej Taborski członek Zarządu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego działającej przy Marszałku Województwa.

     W dniu 1 października br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie sześć par małżeńskich wspólnie świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 

Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego to bardzo długi okres czasu. Małżonkowie przeżyli razem wiele dobrego i złego. Wspólnie stawiali czoła problemom i przeciwnościom losu. Związek, który trwa pół wieku musi być oparty na poszanowaniu rodziny, miłości do drugiej osoby, wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości. Taka życiowa postawa zasługuje na szczególny szacunek.

 

Jubilatom należą się zatem gorące podziękowania za wspólnie przeżyte lata, za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej naszej gminy.

W dniu 12 lipca 2014 r. na cmentarzu w Koczarkach spotkaliśmy się w szczególnej chwili. Podjęliśmy bowiem trud przypomnienia historii, tragicznej historii wsi Koczarki, którą należało przywrócić zbiorowej pamięci. Uczciliśmy pamięć jeńców wojennych i robotników przymusowych z podobozu Stalag 1A w Koczarkach, którzy spoczywają w naszej ziemi od 1944 r. Ludzie dowiedzieli się, że na terenie b. Prus Wschodnich istniały obozy jenieckie, w których ginęli ludzie. Tak też, w naszej wsi, 70 lat temu istniał podobóz jeniecki Stalag 1A Stablack, w którym straciło życie wiele osób, do dziś bezimiennych, jeńców wojennych i robotników przymusowych, wykorzystywanych do bezlitośnie ciężkiej pracy, m.in. kopania rowów przeciwpancernych, podczas której umierali z wycieńczenia. 13-stu z nich spoczywa na cmentarzu w Koczarkach.