Wydarzenia kulturalne

     W dniach 16-17 lutego 2017r. Wójt Gminy Kętrzyn - Paweł Bobrowski, Sekretarz Gminy Kętrzyn - Wioletta Dobrzańska oraz Marta Szmyd – Dyrektor GOK w Kętrzynie uczestniczyli w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę w Rietawie.
Uroczystości rozpoczęły się od oficjalnego przyjęcia delegacji z Polski, Łotwy i Niemiec. Podczas spotkania delegacje rozmawiały o minionym roku współpracy, a także o przyszłych perspektywach.
Obchody stulecia zwieńczyły występy zespołów w Centrum Kultury w Rietawie. Podczas obchodów zostały odśpiewane hymny narodowe wszystkich partnerów miasta Rietawy, min. Polski, Niemiec oraz Łotwy. Po koncercie, delegacje zagraniczne udały się do szkoły artystycznej, gdzie mogły podziwiać pracę uczniów.

      W dniu 20 października 2017 r. w Domu Weselnym "Zacisze" w Filipówce odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której dziewięć par z Gminy Kętrzyn świętowało 50-tą, 55-tą i 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. Przy wręczaniu medali towarzyszyli: Pan Andrzej Sienkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn, Pani Alina Romejko i Marta Szmyd. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy i upominki oraz kwiaty. Dla szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano 100 lat. Dodatkowo klimat tej uroczystości umiliła swym występem Aleksandra Pietrzak uczennica 5 klasy I stopnia Szkoły Muzycznej w Kętrzynie.

        W dniu 14 września 2017 r. podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Kętrzyn sześcioro uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn otrzymało stypendia za uzyskanie w roku szkolnym najwyższej średniej ocen w szkole. Fundatorem stypendiów jest Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, który z wynagrodzenia co miesiąc przeznacza określoną kwotę pieniężną na ten cel.
Wójt Gminy Kętrzyn wszystkich serdecznie przywitał i powiedział, że spotyka się dzisiaj nie tylko z tymi najlepszymi uczniami, ale także z młodymi ludźmi, którzy mają jakieś pasje,  mają coś do powiedzenia w swojej społeczności. Pogratulował mówiąc, że jest bardzo dumny z ich osiągnięć i wierzy w to, że są ogromną przyszłością naszej gminy.

     Zgodnie z kilkuletnią tradycją na początku czerwca w Zespole Szkół w Wilkowie odbył się festyn rodzinny przebiegający pod hasłem "Każde pokolenie ma swój czas". Zgodnie z hasłem każdy z uczestników festynu znalazł atrakcję dla siebie. A atrakcji była obfitość. Na najmłodszych czekał dmuchany zamek-zjeżdżalnia, trampolina, kolorowa wata cukrowa i malowanie twarzy w fantastyczne wzory oraz pani Marta Szmyd przedstawicielka Wójta Gminy Kętrzyn, która życzyła dobrej zabawy i częstowała słodyczami.
Dla młodych miłośników motoryzacji ogromną atrakcją okazały się pokazy motocyklowe (niektórych zapaleńców nie można było odciągnąć).

     W celu prezentacji dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej Wójt Gminy Szczytno zaprosił przedstawicieli Urzędu Gminy Kętrzyn oraz wszystkich radnych i sołtysów. Spotkanie odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy. W wizycie uczestniczyli Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Sekretarz Gminy Wioletta Dobrzańska, Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn Andrzej Sienkiewicz, radni: Renata Olechnowicz, Teresa Juchniewicz, Mirosław Tomasik, Tadeusz Deptuła oraz sołtysi. Gości powitał Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski, Zastępca Wójta Ewa Zawrotna, Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Zbigniew Woźniak oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Aleksander Godlewski.