29 marca w EXPO Mazury w Ostródzie około 1,5 tys sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach.
W Ostródzie blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Jan Klimkowski sołtys sołectwa Mażany, którego działania zostały docenione na szczeblu województwa.
Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego „Sołtys -wieś-samorząd-przyszłość”, w którym wziął udział Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzeźin, dr inż. Marta Akincza, prof. Dr hab. Andrzej Babuchowski oraz Ireneusz Niewwiarowski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Tegoroczny Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach uświetnił koncert Zenona Martyniuka.

W uroczystościach brał udział Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Marta Szmyd – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego gminy oraz Sołtysi Gminy Kętrzyn: Iwona Pietkiewicz, Bożena Ciborska, Zofia Kuriata, Barbara Sosnowska, Barbara Bukowska, Elżbieta Szydłowska, Katarzyna Rodak, Anna Skórska, Michał Jasowicz, Kazimierz Korzeniewski, Krzysztof Wróblewski, Jan Klimkowski, Tomasz Wyszomirski, Karol Rodak, Mirosław Janowicz, Wiesław Dziemiela oraz Mirosław Misiejuk.

Serdecznie podziękowania dla wszystkich sołtysów Gminy Kętrzyn za wielki trud i wysiłek wkładany w pracę na rzecz rozwoju sołectwa. Życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji.