żonkil 2021     19 kwietnia 2021r Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie po raz pierwszy przystąpili do ogólnopolskiej społeczno-edukacyjnej " Akcji Żonkile" 2021 upamiętniając 78 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Akcja ta została zainicjowana w 2013r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Od początku towarzyszy jej hasło” Łączy Nas Pamięć”.

Kilkuset polskich Żydów walczyło w obronie godności i człowieczeństwa. Ku pamięci ich bohaterstwa organizowana jest akcja "Żonkile".


Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku składał pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to żonkile.

W tym roku w programie akcji większość wydarzeń odbyła się wirtualnie. Można było obejrzeć premiery filmów oraz wysłuchać audycji skierowanych do różnych grup wiekowych m.in. „Pamięć drobinek”, „Historia z pewnej ulicy”, „Będę pisać”, „W sukience i mundurze”, "Muranów – Dzielnica Północna", koncerty "Córki, matki, robotnice”,„Josimowe koraliki” oraz wziąć udział w obchodach upamiętniających wydarzenia z 1943 roku.

W projekt zaangażowały się także opiekunki świetlic wiejskich, które własnoręcznie wykonały żonkile. W rocznicę powstania roznosiły i wręczały spotkanym mieszkańcom Gminy Kętrzyn.

Udział w tak ważnym wydarzeniu dla wszystkich był ciekawym, poruszającym i pouczającym doświadczeniem. Warto pamiętać o bohaterach z 1943 roku, którzy stanęli do walki o ludzką godność i są częścią naszej wspólnej historii.