Ciężka praca i wzajemne zrozumienie. Te rady na długoletnie pożycie usłyszeć można było od małżeństw, które 18 października 2019r. w Domu Weselnym "Zacisze"w Filipówce obchodziły 55odbyła się wyjątkowa uroczystość podczas której sześć par z Gminy Kętrzyn świętowało 55-tą i 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego podczas której odznaczono pary małżeńskie z terenu Gminy Kętrzyn medalami za Długoletnie Pożycie. Byli ze sobą w chwilach radości, smutku i chorobie. Są przykładem do naśladowania dla swoich najbliższych, ale i dla kolejnych pokoleń młodszych stażem. Są wzorem, z którego warto czerpać by budować właściwe więzi rodzinne i społeczne.


Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. Przy wręczaniu medali towarzyszyli: Pani Teresa Juchniewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn, Justyna Bochdanowicz. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy i upominki oraz kwiaty. Za pomyślność jubilatów wzniesiono toast szampanem, był też jubileuszowy tort. Dodatkowo klimat tej uroczystości umiliła swym występem Emilia Puszko uczennica 3 klasy Szkoły Muzycznej w Kętrzynie I stopnia.


Jubileusz 55-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary:
- Państwo Janina i Stanisław Cołosiowie z Nakomiad
- Państwo Barbara i Ryszard Siembidowie z Nakomiad

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary:
- Państwo Ola i Włodzimierz Kłekowie z Karolewa
- Państwo Wanda i Bronisław Łyczkowie z Kruszewca
- Państwo Władysława i Henryk Szukisowie z Nowej Wsi Małej
- Państwo Irena i Andrzej Mazurowscy z Karolewa


Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości
i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.