Wybudowany pod koniec XIX wieku, który obsługiwali zakonnicy ze Świętej Lipki. Tradycje katolickie wsi sięgają jednak znacznie wcześniej, już w XV wieku była tam kaplica, obsługiwana przez kapelana krzyżackiego z zamku w Kętrzynie. Po buncie miejscowych chłopów opiekę duszpasterską przejęli księża biskupstwa warmińskiego. W Wilkowie 24 maja 1937 roku utworzono samodzielną parafię katolicką. Obecnie do parafii w Wilkowie należy kościół filialny w Bezławkach.