Działając w imieniu rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn - Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy zwrócili się z pismem do Burmistrza Miasta Kętrzyn Krzysztofa Hećmana w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia ulg w ramach "Karty Dużej Rodziny" dla mieszkańców Gminy Kętrzyn.

 

 

Treść pisma

 

Odpowiedź Burmistrza Kętrzyna